پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مدیریت تولید در گلخانه


لیست دروس

کد درس : 873763

بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می گردد.


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ پنجشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مدیریت تولید در گلخانه ۸۷۳۷۶۳ محمد جوادی

توضیحات


بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می گردد.

شرایط برگزاری دوره


دقت شود: این دوره بصورت حضوری برگزار می شود ساکن استان گیلان

زمان برگزاری

۰۷ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

35 نفر / 40 نفر

نحوه و محل برگزاری

حضوری / رشت

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2000000 ریال