پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - مقدماتی


لیست دروس

کد درس : 833579

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ جعفر خلفی
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ یکشنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ جعفر خلفی
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ دوشنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ جعفر خلفی
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ سه شنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ جعفر خلفی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

شرایط برگزاری دوره


یکی از دوره های پیش نیاز جهت ارجاع کار حوزه نقشه برداری در استان(مطابق شرایط مندرج بر روی سایت سازمان به نشانی http://agriengzanjan.ir/) می باشد. نکته 1 : ملاک عمل برگزاری رعایت حد نصاب تشکیل دوره می باشد. نکته 2 : حداقل نمره قبولی در آزمون 12 از 20 می باشد. نکته 3: شرکت در دوره کارآموزی یا بازآموزی مطابق دستورالعمل های ابلاغی جهت ارجاع کار الزامی می باشد. نکته 4:شرکت برای تمامی کارشناسان کشاورزی مقدور می باشد. نکته 5 : برگزاری دوره بصورت حضوری خواهد بود . شایان ذکر است هماهنگی های لازم صورت خواهد پذیرفت. در صورت دارا بودن هر گونه سوال احتمالی با شماره 09919490634 مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی آموزشی سازمان یا شماره 02433745193 داخلی 4 مسئول آموزش سازمان تماس حاصل فرمائید.

زمان برگزاری

۰۱ مرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

29 نفر / 35 نفر

نحوه و محل برگزاری

حضوری / نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان زنجان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 3300000 ریال