پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی


لیست دروس

کد درس : 863634

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی ۸۶۳۶۳۴ ناصر جعفرزاده برنج آباد
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ یکشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی ۸۶۳۶۳۴ ناصر جعفرزاده برنج آباد
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی ۸۶۳۶۳۴ ناصر جعفرزاده برنج آباد
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ سه شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی ۸۶۳۶۳۴ ناصر جعفرزاده برنج آباد
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی ۸۶۳۶۳۴ ناصر جعفرزاده برنج آباد
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ پنجشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی ۸۶۳۶۳۴ ناصر جعفرزاده برنج آباد
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ مدیریت تلفیقی علف های هرز محصولات کشاورزی ۸۶۳۶۳۴ ناصر جعفرزاده برنج آباد

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


این دوره بمدت 21 ساعت و بمدت 7 روز 3 ساعته روز در تاریخ های اعلامی در اسکای روم بصورت مجازی برگزار خواهد شد. لینک دوره و نام کاربری و رمز ورود قبل از شروع دوره از طریق گروه واتسابی به لینک https://chat.whatsapp.com/CDqqXM2RThVLnwD4GD8sT1 ، به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید. لطفا به گروه واتسابی بپیوندید. درصورت داشتن سئوال و یا مشکل میتوانید با شماره های 32255378-32255421-32237184-044 داخلی واحد آموزش تماس بگیرید. درصورتی که کارت عضویت خود را تمدید نکرده باشید ، سامانه شما را به عنوان غیر عضو شناخته و 20 درصد هزینه اضافی از شما دریافت خواهد کرد. لذا قبل از ثبت نام دوره ، حتما عضویت خود را تمدید نمائید. دوره آزمون پایانی ندارد. اگر شرکت کنندگان بیشتر از یک هفتم ساعات دوره (3ساعت) در کلاس حضور نداشته باشند، برای آنها گواهی صادر نخواهد شد. در صورت نرسیدن به حد نصاب لازم ، زمان ثبت نام دوره تمدید خواهد شد.برنامه کلاسی نهائی بعد از هماهنگی با اساتید ، در اولین روز دوره در کلاس قابل دانلود میباشد.

زمان برگزاری

۲۲ مرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

21 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

11 نفر / 25 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / آموزش مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2100000 ریال