پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها


لیست دروس

برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ یکشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ سه شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ پنجشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ یکشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ سه شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ پنجشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نظارت بر آنها ۶۴۶۵۹۵ شریف حسینی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


این دوره بمدت 24 ساعت و بمدت 12 روز در تاریخ های اعلامی و در اسکای روم و بصورت مجازی برگزار خواهد شد. سعی خواهیم کرد شرایط شرکت حضوری را هم فراهم کنیم . احتمالا درصورت موافقت استاد دوره ، ساعات دوره افزایش یافته و تعداد روز کم شود. درصورت داشتن سئوال و یا مشکل میتوانید با شماره های 32255378-32255421-32237184-044 داخلی واحد آموزش تماس بگیرید. جهت هماهنگی و شرکت در دوره در گروه واتسابی به لینک https://chat.whatsapp.com/KNMQfTbqVqs9AxwHLYvrAU وارد شوید. درصورتی که کارت عضویت خود را تمدید نکرده باشید ، سامانه شما را به عنوان غیر عضو شناخته و 20 درصد هزینه اضافی از شما دریافت خواهد کرد. لذا قبل از ثبت نام دوره ، حتما عضویت خود را تمدید نمائید. دوره آزمون پایانی ندارد. اگر شرکت کنندگان بیشتر از یک ششم ساعات دوره (4 ساعت) در کلاس حضور نداشته باشند، برای آنها گواهی صادر نخواهد شد. در صورت نرسیدن به حد نصاب لازم ، زمان ثبت نام دوره تمدید تمدید خواهد شد. برنامه کلاسی نهائی بعد از هماهنگی با اساتید ، در اولین روز دوره در کلاس قابل دانلود میباشد. و درصورت تغییر برنامه کلاسی به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید. اطلاعیه کارسپاری به اعضاء سازمان به شرح زیر میباشد. کارسپاری امور اجرایی و نظارت بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی • شرایط و امور قابل واگذاری حوزه امور اراضی (حفظ کاربری) - تشکیل پرونده طرح¬های تبصره 1 ماده ی 1 ( طرح¬های غیرکشاورزی و خدماتی ) - تشکیل پرونده طرح¬های تبصره 4 ماده 1 ( کشاورزی و صنایع تبدیلی ) - کنترل و نظارت طرح¬های مشمول تبصره 4 ماده 1 ( الف و ب ) - استعلام دستگاه¬های خدمت رسان ( آب، برق، گاز، ... ) - تعیین قدمت بناهای احداثی - نقل و انتقال کشاورزی - نظارت و ارزیابی برگزاری دوره¬های آموزشی " آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها و نظارت بر آنها" " مبانی و روش کار با دستگاه GPS و نرم افزار Google Earth " " ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی در کشاورزی توسط نرم¬افزار AutoCad" 1- الزامات : دارابودن گواهی دوره¬های GPS و Google Earth ، AutoCad و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها و نظارت بر آنها 2- رشته ها : کلیه رشته های مهندسی کشاورزی : مدیریت و توسعه كشاورزي، گیاهپزشکی، خاک و آب، صنایع غذایی، علوم دامی، زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی، باغبانی، ترويج و آموزش كشاورزي، مرتع و آبخیزداری، جنگلداری، منابع طبیعی، اقتصاد کشاورزی، محيط زيست، ماشین آلات کشاورزی، شیلات. 3- ظرفیت پذیرش کارشناسان : متعاقبا اعلام خواهد شد. 4- نحوه انتخاب نفرات : بر اساس حداکثر نمره اکتسابی در آزمون و مصاحبه می باشد. • به کارمندان و افراد شاغل در طرحهای تمام وقت سازمان ( سم فروشی ) در زمینه موارد مندرج در این اطلاعیه کارسپاری نخواهد شد.

زمان برگزاری

۰۵ شهریور ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

24 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

5 نفر / 50 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 3600000 ریال