پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها


لیست دروس

کد درس : 879458

بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان نظام مهندسی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ چهارشنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ روح الله رجبی
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ روح الله رجبی
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دوشنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ روح الله رجبی
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ سه شنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ روح الله رجبی
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ چهارشنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ مسعود کرمی نژاد
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ مسعود کرمی نژاد
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ مسعود کرمی نژاد
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ یکشنبه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها ۸۷۹۴۵۸ مسعود کرمی نژاد

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان نظام مهندسی استان برگزار می گردد.

شرایط برگزاری دوره


شرکت کننده محترم این دوره به صورت " آنلاین" برگزار می گردد. برگزاری دوره آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن کلاس می باشد (25 نفر) و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان، امکان تغییر تاریخ کلاس وجود دارد. در ضمن تاریخ شروع کلاس از طریق پیامک به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

زمان برگزاری

۱۱ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

2 نفر / 15 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / سامانه مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 3700000 ریال