پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA


لیست دروس

برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سه شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA ۷۹۶۴۵۴ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA ۷۹۶۴۵۴ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA ۷۹۶۴۵۴ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA ۷۹۶۴۵۴ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA ۷۹۶۴۵۴ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA ۷۹۶۴۵۴ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ انتخاب مناسب‌ترین توزیع آماری برای تحلیل و برآورد فراوانی سیل در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار SMADA ۷۹۶۴۵۴ هدیه احمد پری

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


دوره به صورت مجازی وآفلاین برگزارمی گردددوره همراه با آزمون به صورت مجازی می باشد وجهت کسب هرگونه اطلاعات باشماره همراه09044763271(اقای مهندس پهلوانی) ویاباشماره دفترمعاونت آموزش وفنی استان قم(02532603554)تماس حاصل فرمایید ساعت تماس8:00تا17:00

زمان برگزاری

۰۷ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

35 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

30 نفر / 45 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آفلاین / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم-معاونت آموزش وفنی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 520000 ریال