پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی واحدهای دام سبک


لیست دروس

کد درس : 334393

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شنبه ۰۹:۱۳ - ۰۹:۱۳ مسئولین فنی واحدهای دام سبک ۳۳۴۳۹۳ گروه مدرسین

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

زمان برگزاری

۰۱ مرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

0 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

20 نفر / 25 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 5500000 ریال