پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول کشت و پرورش فلفل در گلخانه


لیست دروس

کد درس : 834574

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ پنجشنبه ۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول کشت و پرورش فلفل در گلخانه ۸۳۴۵۷۴ پژمان مشین چی
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ جمعه ۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول کشت و پرورش فلفل در گلخانه ۸۳۴۵۷۴ پژمان مشین چی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

زمان برگزاری

۱۹ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

8 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

48 نفر / 60 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / .

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 4000000 ریال