پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


کشت علوفه به روش هیدروپونیک


لیست دروس

کد درس : 843575

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ یکشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ سه شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ کشت علوفه به روش هیدروپونیک ۸۴۳۵۷۵ اعظم امیری

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


دوره به صورت مجازی برگزارمی گردد وهمراه با آزمون به صورت مجازی می باشد.جهت کسب هرگونه اطلاعات باشماره همراه09044763271(اقای مهندس پهلوانی) ویاباشماره دفترمعاونت آموزش وفنی استان قم(02532603554)تماس حاصل فرمایید ساعت تماس8:00تا17:00

زمان برگزاری

۰۱ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

3 نفر / 50 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آفلاین / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم-معاونت آموزش وفنی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 580000 ریال