پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی(مختص اعضایی که درآزمون قبلی موفق به ثبت نام نشده اند)


توضیحات

این آزمون صرفا" جهت ثبت نام افرادی می باشد که از آمون قبلی جامانده اند.

اعضای محترم دقت داشته باشند درصورتیکه در آزمون قبلی ثبت نام نموده ومنتظر اعلام زمان ثبت نام هستند دراین آزمون شرکت نکنند .

مبلغ واریزی مسترد نمی گردد

زمان برگزاری

۱۵ اسفند ، ۱۳۹۹

مهلت ثبت نام

۲۵ بهمن ، ۱۳۹۹

هزینه

800000ريال